กฎหมายและการจดทะเบียนบริษัท

คุณอยู่ในธุรกิจที่คุณและคู่ค้ารายอื่นไม่มั่นคงว่าจะจดทะเบียนธุรกิจหรือไม่ คุณอาจเริ่มต้นธุรกิจที่คุณไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการหรือไม่ ความจริงก็คือคุณไม่จำเป็นต้องลังเลอีกต่อไป การจดทะเบียนธุรกิจจะทำให้คุณได้เปรียบหลายประการที่คุณอาจไม่เห็นในขณะนี้สร้างความมั่นใจในธุรกิจของคุณและปรับปรุงภาพลักษณ์ต่อสาธารณะของคุณ ในการเริ่มต้นทำความเข้าใจว่าจดทะเบียนบริษัทที่จดทะเบียนคือบริษัทนั่นคือนิติบุคคลแยกต่างหากที่แตกต่างจากสมาชิก เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหนี้และสัญญาของจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนบริษัทเป็นของธุรกิจไม่ใช่ของสมาชิก ผลประโยชน์นี้ครอบคลุมไปถึงข้อเท็จจริงที่ว่าหากธุรกิจไม่ได้รับผลกระทบ

จดทะเบียนบริษัทแต่ก็มีการสืบทอดต่อเนื่องกันไป 

นี่เป็นเพียงหมายความว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเสียชีวิตการล้มละลายความผิดปกติทางจิตหรือการเกษียณอายุของสมาชิกใด ๆ ทรัพย์สินของจดทะเบียนบริษัทเป็นของและตกเป็นของบริษัทดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความเป็นเจ้าของหรือในชื่อที่เป็นทางการของทรัพย์สินในการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทธุรกิจจดทะเบียนจึงสามารถทำสัญญากับสมาชิกและสามารถฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องในสัญญาดังกล่าวได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ควรทราบก็คือจำนวนคนในบริษัทที่จดทะเบียนส่วนตัวต้องมีไม่เกินห้าสิบคน

แต่ไม่มีการจำกัดจำนวนในที่สาธารณะแต่ยกเว้นในกรณีเช่นหุ้นส่วนบางคนฝึกผู้ชายมืออาชีพเป็น นักบัญชีทนายความนายหน้าตัวแทนนักสำรวจนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและอื่น ๆ การก่อตั้งจดทะเบียนบริษัทเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรนึกถึงก่อนที่จะคิดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน นี่เป็นเพราะเหตุการณ์นี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเมื่อพิจารณาว่านี่คือความพยายามเกือบทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการแก้ไขที่นี่มากมาย 

โดยปกติจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกร้องให้มีการอุทิศตน

การลงทุนจำนวนมากทั้งที่เป็นตัวเงินและในแง่ของกำลังของมนุษย์ ในขั้นตอนนี้เมื่อเจ้าของบริษัทที่มีศักยภาพส่วนใหญ่ทำการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่พวกเขารู้สึกว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุน เมื่อพูดถึงการจดทะเบียนบริษัทมีปัจจัยบางอย่างที่เข้ามามีบทบาทเนื่องจากมักจะมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเนื่องจากที่นี่บริษัทจะต้องได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยกฎหมายที่เป็นอยู่ มันเกี่ยวข้องกับการชำระค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่จำเป็นและการกรอกใบสมัครที่จำเป็นเกี่ยวกับโปรโตคอล

จดทะเบียนบริษัทและในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายของรัฐที่ควบคุมรัฐหนึ่ง ๆ ซึ่งมีความหวังที่จะจดทะเบียนธุรกิจ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เจ้าของธุรกิจที่มีศักยภาพอาจจำเป็นต้องเข้าร่วมบริการของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายซึ่งจะต้องตีความความชอบด้วยกฎหมายใด ๆ ซึ่งอาจดูไม่ชัดเจนสำหรับเจ้าของ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่ากระบวนการข้างต้นทั้งสองต้องใช้โหมดการทำงานที่รอบคอบเนื่องจากเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดก่อนที่คุณจะคิดเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณอาจไม่อยากเป็นคนที่ยอมแลกกับสิ่งที่คุณทำงานหนักมาตลอดและเคยใฝ่ฝันที่จะบรรลุ